Tammikuun klubikokous

Tammikuun klubikokouksessa oli kaksi esitelmää:

1. Lasten liikuntapäivää, joka pidetään 28.3. esitteli Anne Saarinen

anne

2. Olli Pekka Varjus esitteli ARS-toimintaa

olli

Timo Lukka palkittiin 50 v. syntymäpäivästä viirillä

timo l 50

Timo P 50 v.

2014-11-20 19.13.43

Marraskuun 20.11.2014 klubikokouksessa varapresidentti Perttu luovutti Timo P:lle klubin viirin 50 vuotissyntymäpäivän johdosta

Leijonat jakoi Turvallisesti netissä -oppaan

turvanettiVASTUU ON MEIDÄN Turvallisesti netissä

LIONS KLUBIEN PALVELUAKTIVITEETTI , JOKA ANTAA OHJEITA JA VINKKEJÄ INTERNETIN KÄYTTÖÖN LIITTYVISSÄ ONGELMISSA, VAAROISSA JA MAHDOLLISUUKSISSA

turva

Presidentti Timo Lukka luovutti sivistystoimenjohtaja Hannele Tähtiselle oppaat kaikille harjavaltalaisille 3 -luokkalaisille

Miksi/Mitä/Miten/Tarve?

Miksi

/ Internetin turvallisen käytön ohjaamiseksi perheissä?

Internet on merkittävä osa nykylasten ja -nuorten elämää. Internet, erilaisten päätelaitteiden kautta, tarjoaa lapsille paljon uusia mahdollisuuksia – niin hyvässä kuin pahassa. Lapset tarvitsevatkin opastusta ja vanhempien tukea digitaalisessa maailmassa seikkaillessaan.

Mitä

/ Valtakunnallisesti jaettava 24 –sivuinen opas

Koulun kautta jaettava VASTUU ON MEIDÄN –opas perehdyttää koululaiset ja vanhemmat ajankohtaisiin media-aiheisiin kuten lasten ja nuorten internetin käyttö ja siihen liittyvät uhat ja haasteet.

Miten

/ Lions-klubien paikallisena palveluaktiviteettina

Kampanja toteutetaan Lions-klubien paikallisena palveluaktiviteettina vuosittain.

Peruskoulujen 3. luokkalaiset ja heidän vanhempansa tutustuvat yhdessä kotona opasvihkon asioihin, keskustellen ja miettien perheen netin käyttöä. Perheet vastaavat myös vihkossa oleviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaaminen yhdessä on tärkeää, sillä niiden perusteella kotona ja koulussa keskustellaan lisää internet-maailmasta ja sen turvallisesta käytöstä. Lions-klubit huolehtivat kampanjan tiedottamisesta ja materiaalin(opasvihkot) jaosta alueensa peruskoulujen 3. luokkalaisille(toimitus kouluille).

Tarve

/ noin 60.000 9-10- vuotiasta lasta ja heidän vanhempansa

Vastaavanlaista kohdistettua kampanjaa lasten internetin käytöstä ei ole pystytty näin laajasti toteuttamaan ja valitettavan usein saamme kuulla eri medioista niistä sosiaalisista ongelmista, joita välinpitämättömyys ja tietämättömyys Internetin käyttöön liittyen vanhempien puolelta on lapsiemme kautta aiheuttanut. Kampanjan tavoitteena on saada ajankohtaisen valistus- / palveluaktiviteetin kautta viesti vuosittain koko ikäluokalle. Paikallisten Lions klubien merkitys on tässä kampanjassa erittäin merkittävä sillä klubit hoitavat pääsääntöisesti oppaan kustannukset. Kampanja antaa klubien ja koulujen välille uusia lähetymistapoja ja yhteistyömahdollisuuksia kohdata lähialueen perheitä hyvän ja ajankohtaisen asian tiimoilta.

Vuosittain tavoitettava kohderyhmä / ikäluokka(peruskoulun 3. luokka) on tänä vuonna suuruudeltaan noin 57.000 9-10 vuotiasta lasta ja heidän perheensä.